New Camso LM L3 Camso LM L3

Camso LM L3


Διαθέσιμες διαστάσεις: 15.5-25 / 16PR 

                                     17.2-25 / 16PR

                                     20.5-25 / 20PR

                                     23.5-25 / 20PR

                                     26.5-25 / 28PR

                                     29.5-25 / 28PR