ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ SOLIDEAL

1.  Η Εταιρεία σε περίπτωση πώλησης των προιόντων με πίστωση του τιμήματος, παρακρατεί την κυριότητα των εμπορευμάτων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος. Σε περίπτωση που ο αγοραστής καθυστερήσει έστω και μία από τις δύο δόσεις που έχουν συμφωνηθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα ή να ασκήσει τα από την κυριότητα της απορρέοντα δικαιώματα και να αναζητήσει τα πράγματα ή να αξιώσει το υπόλοιπο τίμημα. Και στις δύο περιπτώσεις αυτόματα καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες οι δόσεις του τιμήματος, μη αποκλειόμενης και της αξιώσης της εταιρείας.

2.  Η τιμή πώλησης των προιόντων καθορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας, που καταρτίζεται  από τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας που καταρτίζεται και τροποποιείται ελεύθερα από αυτήν. Ως τιμή πώλησης λαμβάνεται η τιμή που ισχύει κατά την παράδοση των προιόντων και όχι η ισχύουσα κατά την παραγγελία. Τόπος παράδοσης των προιόντων, είναι οι αποθήκες της εταιρείας. Αποστολή των προιόντων στον αγοραστή ή οπουδήποτε αλλού έχει σαν αποτέλεσμα να ταξιδεύουν τα προιόντα με κίνδυνο του αγοραστή.

3.  Η Εταιρεία μπορεί να δεχτεί ή όχι μέρος ή το όλο της παραγγελίας, μη ούσα υπόχρεη να αποδεχθεί την παραγγελία. Απαλλάσεται δε και για τυχόν αδυναμία εκτέλεσης από αποδεκτή υπ' αυτής γενόμενη παραγγελία. Ο αγοραστής δεσμεύεται να παραλάβει την παραγγελθείσα ή μικρότερη ποσότητα, μη δυνάμενος να υπαναχωρήσει της παραγγελίας που θεωρείται πρόταση κατάρτισης σύμβασης.

4.  Ο αγοραστής οφείλει να καταβάλει το τίμημα τοις μετρητοίς, εκτός αν έχει ειδικά συμφωνηθεί άλλος τρόπος πληρωμής εγγράφως.

5.ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ SOLIDEAL ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ:
* ΣΩΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.
* ΣΩΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
* ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ.

ΕΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.
Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ.

6.  Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν ευθύνη της Εταιρείας αφορά αποκλειστικά και μόνο την αξία του προιόντος (ελαστικού) και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται στις ζημιές που τυχόν προκλήθηκαν στον κάτοχο του ελαστικού ή σε τρίτον από την ελαττωματικότητα του ελαστικού, της  Εταιρείας απαλλασόμενης των πάσης φύσεως ζημιών πέραν της αξίας του καταστραφέντος ή βλαβέντος ελαστικού.

7.  Αρμόδια δικαστήρια για κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε προκύψει είναι αποκλειστικά και μόνον τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Αριθμοί Λογαριασμών Τραπεζών για κατάθεση εμβασμάτων :

ALPHA: 485002002002311
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5231-021-269-778
EUROBANK: 0026-0366-930-2000-11-932
ΕΘΝΙΚΗΣ: 839/470092-92

                       

                                     * Οι τιμοκατάλογοι μπορούν να μεταβάλλονται  χωρίς προειδοποίηση.


CAMSO (CAMOPLAST SOLIDEAL)

Ενημερωτικό δελτίο